Praktyki studenckie

Praktyki studenckie realizujemy w Centrum Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu. Są to praktyki nieobowiązkowe, więc nie potrzebujesz skierowania z uczelni, ale jeśli je masz i chcesz uzyskać od nas podpis pod skierowaniem oraz wymaganymi przez Twoją szkołę dokumentami, nie ma problemu, wszystko podpiszemy i Ci przekażemy. Praktyki realizujemy w formie wykładowo-warsztatowej w naszej salce szkoleniowej, która przy okazji jest naszym salonem, dzięki czemu prawdopodobnie poznasz cały zespół Centrum Pomocy Psychologicznej, a może nawet zdarzy nam się wspólnie wypić kawę na naszym przepięknym ogrodzie. Dzięki temu, że zajęcia realizujemy w kilkuosobowym zespole udało nam się stworzyć całkiem szeroki wachlarz tematyczny, mamy nadzieję, że każdy z Was dowie się czegoś ciekawego. Wszystkie jesteśmy otwarte na pytania i chętnie dzielimy się wiedzą praktyczną. Na naszych praktykach obszar merytoryczny jest dla nas najważniejszy, ale nie przeszkadza nam to w prowadzeniu zajęć w przyjaznej atmosferze. 

Czego nauszycz się na praktykach?

– Diagnostyki w teorii – nauczymy Cię jak wybierać odpowiednie metody diagnostyczne do danych potrzeb pacjenta oraz jak wyciągać z postępowania diagnostycznego użyteczne wnioski.

Diagnostyki w praktyce – nauczymy Cię korzystania z narzędzi diagnostycznych do badania m.in. osobowości i funkcji poznawczych.

Pisanie raportów diagnostycznych – pokażemy Ci jak napisać prawidłową opinię z procesu diagnostycznego.

Wywiad i obserwacja – wspólnie przećwiczymy różnego rodzaju techniki prowadzenia wywiadu i obserwacji. Nauczymy Cię również jak wyciągać prawidłowe wnioski na podstawie rozmowy oraz jak przekazywać informację zwrotną.

Psychoedukacja – pokażemy Ci jak prowadzić psychoedukację w przeróżnych obszarach, z którymi najczęściej zmagają się nasi pacjenci.

Interwencja kryzysowa – dowiesz się w jaki sposób można interweniować i udzielić pomocy osobom doświadczającym kryzysów życiowych.

Oddziaływania terapeutyczne – będziesz obserwatorem naszej codziennej pracy i będziesz uczestniczyć w zespołowych dyskusjach.

  • Praktyki realizowane będą zarówno stacjonarnie, jak i online (jednocześnie). Jeśli ktoś ma możliwość odbycia praktyk na miejscu, to zapraszamy do naszego centrum, natomiast jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, to może się z nami połączyć na platformie Google Meet
  • Praktyki odbywać będą się od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 15-20.
  • Na praktyki stacjonarne zapraszamy do naszego centrum, które mieści się na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 9.

Prowadzący

Natalia Popławska

psycholog, specjalista diagnozy psychologicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, właścicielka Centrum Pomocy Psychologicznej, opiekun praktyk

Martyna Trzepizur

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, menadżerka Centrum Pomocy Psychologicznej

Paula Błauciak

psycholog, specjalista diagnozy psychologicznej

Agata Pastuszak

psycholog, opiekun praktyk

Jagoda Paprocka

psycholog, specjalista diagnozy psychologicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji

Marta Kowalska

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji

Aleksandra Sobieska

psycholog, specjalista diagnozy psychologicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji

Zuzanna Pacześniak

psycholog

Praktyki – jak do nich dołączyć?

Kolejną turę praktyk rozpoczynamy już 09.05.2022 r. Spotkania będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem.

W związku z tym, iż są to praktyki nieobowiązkowe, nie potrzebujemy skierowania z uczelni, na której studiujesz. Po zakończonych praktykach, każdy uczestnik dostanie potwierdzenie uczestnictwa wraz z szczegółową informacją odnośnie tematyki spotkań i godzin zrealizowanych praktyk.

Praktyki trwają 100 godzin zegarowych, a uczestnictwo w nich kosztuje 1000 zł.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o zrealizowaniu 100h praktyk ze szczegółowym ujęciem zakresu tematycznego. 

Kup udział w praktykach (forma dowolna – online lub stacjonarnie)

Koszt 1000zł

Plan praktyk

Natalia Popławska 

5h – Zaburzenia afektywne – diagnoza różnicowa oraz techniki terapeutyczne

  1. Czym są zaburzenia afektywne – wprowadzenie teoretyczne
  2. Diagnoza różnicowa zaburzeń afektywnych
  3. Przegląd narzędzi diagnostycznych
  4. Ćwiczenia/narzędzia do pracy poznawczej i behawioralnej
  5. Case study – praca na trudnych diagnostycznie przypadkach – różnicowanie zaburzeń

5h – Interwencja kryzysowa

  1. Interwencja kryzysowa – wprowadzenie teoretyczne
  2. Przegląd badań/statystyk policyjnych dotyczących samobójstw
  3. Interwencja kryzysowa w pracy z osobami z kryzysem suicydalnym
  4. Omówienie kontraktu suicydalnego
  5. Oddziaływania interwencyjne w pracy z osobą będącą ofiarą nadużycia seksualnego

5h – Praca psychologa – jak żyć po studiach? 

  1. Rozmowa na temat drogi młodego psychologa
  2. Kierunki rozwoju w pracy psychologa
  3. Dyskusja na temat obaw związanych z podjęciem pracy psychologa
  4. Różnica pomiędzy wiedzą akademicką a wiedzą praktyczną
  5. Historie zawodowe praktyków

Natalia Popławska/Agata Pastuszak 

10h – Pacjent w gabinecie – inscenizacja procesu terapeutycznego w praktyce

  1. Pierwsze spotkanie z pacjentem
  2. Odgrywanie scenek trwających po 50 min (terapeuta, pacjent, obserwator)
  3. Prezentacja oddziaływań, technik i narzędzi w trwającym procesie terapeutycznym
  4. Stawianie hipotez diagnostycznych w odpowiedzi na prezentowane objawy
  5. Analiza procesu/scenki, praktyczne informacje, użyte narzędzia

Agata Pastuszak 

5h – Dialog motywujący:

  1. Modele zmiany zachowań zdrowotnych;
  2. Definicja dialogu motywującego;
  3. Fazy i procesy w DM;
  4. Elementy składowe dialogu motywującego;
  5. Szczegółowe omówienie narzędzi OARS;
  6. Zjawisko ambiwalencji i oporu;
  7. Ćwiczenia praktyczne.

5h – Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna:

  1. Omówienie podstawowych technik w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i krótka charakterystyka paradygmatu;
  2. Integracja dialogu motywującego z podejściem poznawczo-behawioralnym;
  3. Dialog sokratejski a dialog motywujący;
  4. Budowanie relacji terapeutycznej w oparciu o podejście integrujące;
  5. Zastosowanie DM w terapii zaburzeń psychicznych;
  6. Ćwiczenia praktyczne.

Martyna Trzepizur 

5h – Praca z pacjentem z niskim poczuciem własnej wartości 

  1. Czym jest niskie poczucie własnej wartości?
  2. Jakie mogą być czynniki wpływające na niską samoocenę – model
  3. Techniki poznawcze w pracy z osobą o niskim poczuciu własnej wartości
  4. Tabela automatycznych myśli oraz edukacja jak można negatywne myśli automatyczne zamienić na myśli alternatywne
  5. Ćwiczenia praktyczne – narzędzia do pracy z klientem/pacjentem

5h – Perfekcjonizm 

  1. Czym jest perfekcjonizm?
  2. Zniekształcenia poznawcze w perfekcjonizmie – przykłady myśli automatycznych
  3. Pytania, narzędzia pomocne w identyfikacji perfekcjonizmu
  4. Perfekcjonizm, a zaburzenia/choroby psychiczne
  5. Praktyczne narzędzia do pracy z pacjentem/klientem

5h – Zaburzenia lękowe – diagnoza różnicowa oraz techniki terapeutyczne

  1. Zaburzenia lękowe – wprowadzenie teoretyczne
  2. Różnicowanie zaburzeń lękowych na podstawie modeli terapii poznawczo-behawioralnej
  3. Przegląd narzędzi diagnostycznych
  4. Ćwiczenia/narzędzia w pracy z pacjentem z zaburzeniami lękowymi
  5. Case study – praca na trudnych diagnostycznie przypadkach – różnicowanie zaburzeń

 

Paula Błauciak

5h – Omówienie Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2

  1. Podstawy teoretyczne i historia powstania testu
  2. Skale testowe
  3. Procedura badania
  4. Omówienie sposobu obliczania wyników
  5. Zasady interpretacji
  6. Sposoby sporządzania opinii psychologicznej na podstawie wyników testowych

5h – Scenki

  1. Konsultacje psychologiczne
  2. Różnicowanie objawów w oparciu o kryteria diagnostyczne

5h – WWO – osoby wysoko wrażliwe

  1. Definicja WWO
  2. Wysoka wrażliwość a badania naukowe
  3. Osoba wysoko wrażliwa w gabinecie

5h – Poradnictwo psychologiczne

  1. Definicja wsparcia psychologicznego
  2. Wyzwania etapów rozwojowych
  3. Kiedy i dla kogo poradnictwo psychologiczne?
  4. Wybrane metody pomocy stosowane w zakresie poradnictwa

Aleksandra Sobieska 

5h – Zaburzenia osobowości – SCID-5-PD

  1. Omówienie kryteriów diagnostycznych zaburzeń osobowości klastra A, B, C
  2. Prezentacja na materiale filmowym prototypów poszczególnych zaburzeń osobowości
  3. Prezentacja nagrania badania SCID-5-PD
  4. Ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem SCID-5-PD – próba oceny wypowiedzi odgrywanego pacjenta pod kątem występowania poszczególnych objawów zaburzeń osobowości

  Jagoda Paprocka

  5h – Rozwój dziecka i zaburzenia rozwojowe 

   1. Dziecko czy rodzic jako klient? Omówienie specyficznych warunków diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście współdziałania z opiekunami.
   2. Rozwój poznawczy dziecka w pierwszych latach życia – przedstawienie różnych koncepcji.
   3. Proces diagnostyczny – kroki diagnostyczne i dobre praktyki.
   4. Niepełnosprawność umysłowa – opis, diagnoza i zaburzenia współwystępujące.
   5. Spektrum autyzmu – diagnoza różnicowa z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

  5h – Zaburzenia eksternalizacyjne 

   1. Tradycyjna typologia zaburzeń u dzieci – eksternalizacyjnych i internalizacyjnych.
   2. Diagnoza różnicowa – ADHD, ODD czy CD? Oddziaływania środowiskowe i techniki behawioralne.
   3. Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży – diagnoza i oddziaływania terapeutyczne.
   4. OCD dzieci i młodzieży – diagnoza i oddziaływania terapeutyczne.
   5. Kryzysy rozwojowe, sytuacyjne i środowiskowe.

  5h – zaburzenia internalizacyjne

   1. Zaburzenia psychiczne wywołane kryzysem (traumą) – ASD, PTSD i zaburzenie adaptacyjne. Diagnoza różnicowa i oddziaływania terapeutyczne.
   2. Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny i różnicowanie od innych zaburzeń.
   3. ChAD u dzieci i młodzieży – badania i rozpoznanie.
   4. Inne zaburzenia rozpoczynające się zwykle w okresie dzieciństwa i dojrzewania – mutyzm wybiórczy, zaburzenia tikowe, moczenie i zanieczyszczanie się.
   5. Rozwijające się mechanizmy zaburzeń osobowości u młodzieży – rozpoznanie.

  Marta Kowalska 

  5h – zaburzenia odżywiania 

   1. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące zaburzeń odżywiania
   2. Diagnoza różnicowa
   3. Narzędzia wykorzystywane w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania
   4. Ćwiczenia praktyczne

  Zuzanna Pacześniak

  Self-care dla psychologa

  1. Jak zadbać o siebie i swoje zdrowie psychiczne pracując w zawodach
  związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej?
  2. Moje granice i potrzeby w pracy zawodowej.
  3. Self practice i self reflection – czyli słowo wstępne o pracy własnej
  4. Self-compassion, czyli o trudnych emocjach w sytuacji pomagania
  innym i jak z nimi pracować