Diagnoza zaburzeń lękowych i afektywnych w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej

Temat szkolenia: Diagnoza zaburzeń lękowych i afektywnych w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej

Dla kogo: Psycholodzy, studenci ostatniego roku psychologii

Prowadzący: Natalia Popławska – psycholog, specjalista diagnozy psychologicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, wykładowca akademicki

Termin: 03.09.2021 r.

Czas trwania: 7 godzin zegarowych, w tym godzinne nagranie sesji terapeutycznej zaburzeń depresyjnych z napadami lęku oraz przerwa kawowa

Forma kształcenia: Hybryda – zarówno w sali szkoleniowej, jak i online na platformie ClickMeeting. Szkolenie będzie miało formę wykładowo-warsztatową.

W części wykładowej omówione zostaną zaburzenia lękowe i afektywne w oparciu o modele terapii poznawczo-behawioralnej. Słuchacze zapoznają się z kryteriami diagnostycznymi omawianych zaburzeń, które dodatkowo zostaną uzupełnione o wiedzę praktyczną z wykorzystaniem case study i przykładu z filmu. W planie szkoleniowym przewidziane jest wspólne odsłuchiwanie nagrania z sesji terapeutycznej, co pozwoli zorientować się słuchaczom w strukturze spotkania diagnostycznego. Dodatkowo, plan merytoryczny zakłada zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami terapii poznawczo-behawioralnej. W celu uzupełnienia wiedzy z zakresu procedury diagnostycznej, uczestnicy zostaną również zapoznani z rekomendowanymi narzędziami diagnostycznymi. W części warsztatowej szkolenie przewiduje wprowadzenie do analizy różnicowej zaburzeń lękowych i afektywnych (w tym specyficzność poznawcza wybranych zaburzeń psychicznych i stanów psychopatologicznych) oraz praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie szkolenia.

Wydarzenie jest skierowane do psychologów i studentów piątego roku psychologii. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia w wymiarze 7 godzin zegarowych. Spotkanie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu online za pośrednictwem aplikacji ClickMeeting lub stacjonarnie w sali szkoleniowej. Osoby uczestniczące w szkoleniu za pośrednictwem platformy online otrzymają wcześniej link do spotkania.

 

Po ukończeniu kursu dowiesz się:

 

  • jakie metody wykorzystuje się w diagnozie zaburzeń lękowych i afektywnych;
  • jak obecnie definiuje się zaburzenia afektywne i lękowe oraz jakie wyróżnia się kryteria diagnostyczne w oparciu o obowiązujące klasyfikacje zaburzeń;
  • jakie modele teoretyczne dla omawianych zaburzeń proponuje podejście poznawczo-behawioralne;
  • jakie aspekty emocjonalne/poznawcze/behawioralne wyróżniają modele poznawcze dla wybranych zaburzeń;
  • jak efektywnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce i w diagnostyce;
  • w jaki sposób przebiega przykładowa sesja diagnostyczna;
  • nabędziesz umiejętności związane z diagnostyką w pracy z pacjentem cierpiącym na zaburzenia afektywne lub zaburzenia lękowe.

Koszt 299zł

5 w magazynie

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie teoretyczne do zaburzeń lękowych oraz afektywnych.

2.Różnicowanie zaburzeń lękowych oraz afektywnych na podstawie modeli terapii poznawczo-behawioralnej.

3.Przegląd użytecznych kwestionariuszy do diagnozy zaburzeń lękowych i afektywnych.

4.Case study – praca na trudnych diagnostycznie przypadkach – różnicowanie zaburzeń.

5.Omówienie filmu dotyczącego zaburzeń depresyjnych z napadami lęku.