Terapia pacjentów z ryzykiem samobójczym oraz z tendencją do samouszkodzeń

Temat szkolenia: Terapia pacjentów z ryzykiem samobójczym oraz z tendencją do samouszkodzeń

Dla kogo: Psycholodzy, studenci ostatnich lat psychologii oraz osoby pracujące z młodzieżą, która dokonuje samookaleczeń oraz podejmuje próby samobójcze

Prowadzący: Natalia Popławska – psycholog, specjalista diagnozy psychologicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, wykładowca akademicki

Termin: 19-20 listopad 2022 r.

Czas trwania: 14 godzin zegarowych – sobota od 10 do 19, niedziela od 10 do 15

Forma kształcenia: Hybryda – zarówno w sali szkoleniowej, jak i online na platformie ClickMeeting. Szkolenie będzie miało formę wykładowo-warsztatową.

Szkolenie będzie miało formę wykładowo-warsztatową. Słuchacze zapoznają się z tematyką samobójstw i samookaleczeń. Oba zagadnienia zostaną omówione teoretycznie, ale co ważniejsze, podczas szkolenia będzie kładziony nacisk na praktykę. Dlatego też uczestnicy obejrzą film z sesji terapeutycznej w kontekście próby samobójczej oraz będą mieli możliwość zapoznania się z konkretnymi interwencjami, jakie należy stosować, kiedy zgłasza się klient z myślami samobójczymi z tendencją do ich realizacji.

Wydarzenie jest skierowane do psychologów i studentów piątego roku psychologii. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia w wymiarze 14 godzin zegarowych. Spotkanie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu online za pośrednictwem aplikacji ClickMeeting lub stacjonarnie w sali szkoleniowej. Osoby uczestniczące w szkoleniu za pośrednictwem platformy online otrzymają wcześniej link do spotkania.

Po ukończeniu kursu dowiesz się:

  • Mniej obawiał się kontaktu z osobami, które przejawiają myśli samobójcze i dokonują samookaleczeń;
  • Wiedzieć jak reagować na informacje odnośnie deklaracji chęci zakończenia życia.
  • Wiedzieć co należy zrobić, jak zaingerować, z jakich narzędzi skorzystać, ewentualnie gdzie zgłosić się po pomoc.
  • Znał procedurę CAMS i umiał ją stosować.

Koszt 499zł

Brak w magazynie

Program szkolenia:

1. Samobójstwo – rys historyczny

2. Opis sylwetki osoby podejmującej próbę samobójczą.

3. Motywacja zachowań samobójczych.

4. Strategie interwencji kryzysowej.

5. Szczegółowe zapoznanie z procedurą CAMS.

6. Obejrzenie i omówienie filmu odnośnie zachowań samobójczych i samookoleczania – interwencje w kryzysach.

7. Samouszkodzenia – czym są i dlaczego do nich dochodzi.

8. Samookaleczania w przypadku różnych zaburzeń psychicznych.

9. Samookaleczenia – interwencje jakie należy podjąć.

10. Użyteczne narzędzia psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobami dokonującymi samookaleczeń.